0 (212) 305 00 00

 

Elektrik tesisatınızla ilgili arıza giderme, periyodik bakım, sayaç sökme-takma vb. teknik hizmetler, bağlı bulunduğunuz bölgede faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketinin yetki ve sorumluluğundadır.

Elektrik sayaçlarınız bağlı bulunduğunuz bölgede faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketi tarafından  okunarak, okuma değerleri EPİAŞ sistemleri üzerinden tedarik şirketlerine bildirilmekte ve bildirilen değerler üzerinden faturalarınız düzenlenmektedir.
Sayaç okuma değerlerinizi ve okuma detaylarınızı içeren “Sayaç Okuma Tutanağını” bağlı bulunduğunuz bölgede faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketinden temin edebilirsiniz.

433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren E-Arşiv fatura uygulamasına Aralık 2016 Dönemi itibari ile geçiş yapmış bulunmaktayız. E-fatura hızlıdır, postada/kargoda gecikmez, yasaldır;matbu/  kâğıt fatura niteliğindedir, hızlıdır, çevrecidir; kâğıt tasarrufu ile çevreye ve doğayı korumaya katkıda bulunur, ağaçları kurtarır.